ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚfrenchਜਰਮਨ ਵਿਚਇਤਾਲਵੀ ਵਿਚਪੁਰਤਗਾਲੀਰੂਸੀਸਪੇਨੀ