ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ

ਅਸੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਠੋਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਯੋਗ ਸਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ / ਸੇਵਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ.

ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ 99% ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਈ-ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਫ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ 24-72 (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਯੋਗ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ

● ਉਤਪਾਦ / ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਡਿਲਿਵਰੀ:

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਰ-ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

● ਉਤਪਾਦ ਨਾ-ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ:

ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜੋ ਖਰੀਦਿਆ ਉਤਪਾਦ / ਸੇਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ.

● ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ:

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਐਲੀਟ ਜਾਂ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਗਾਹਕੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਟੀਪਲਸ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੈਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 23 ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ XXXth ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 10 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਾਂਗੇ.

● ਗਾਹਕੀ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕੀ ਯੋਜਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਹਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ.

ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ.

en English
X
ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਿਆ
ਪਹਿਲਾਂ