კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა აწესრიგებს https://www.ytpals.com ვებგვერდის („საიტი“) მომხმარებლებისგან (თითოეულს, „მომხმარებელს“) მიერ შეგროვებულ, იყენებს, ინახავს და ავრცელებს იმ გზებით, სადაც YTpals აგროვებს, იყენებს, ინახავს და ავრცელებს ინფორმაციას. კონფიდენციალურობის ეს პოლიტიკა ეხება საიტს და YTpals- ის მიერ შემოთავაზებულ ყველა პროდუქტს და მომსახურებას.

პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია

ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია მომხმარებლებისგან სხვადასხვა გზით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მომხმარებლები ეწვივნენ ჩვენს საიტს, დარეგისტრირდებიან საიტზე, განათავსებენ შეკვეთას, იწერთ ბიულეტენს, ავსებენ ფორმას და ამასთან დაკავშირებით. სხვა საქმიანობა, მომსახურება, მახასიათებლები ან რესურსები, რომელსაც ჩვენს საიტზე ვქმნით. მომხმარებლებს შეიძლება სთხოვონ, სადაც საჭიროა, სახელი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საფოსტო მისამართი. ჩვენ არ ვაგროვებთ საკრედიტო ბარათის ინფორმაციას. ამასთან, მომხმარებლებს შეუძლიათ ანონიმურად ეწვიონ ჩვენს საიტს. ჩვენ მომხმარებლებისგან პირად საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას შევიკრიბებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ ნებაყოფლობით წარუდგინეს ასეთი ინფორმაცია. მომხმარებლებს ყოველთვის შეუძლიათ უარი თქვან პერსონალური საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის მიწოდებაზე, გარდა იმისა, რომ ამან შეიძლება ხელი შეუშალოს მათ საიტთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩართვას.

არასამთავრობო პირადობის ინფორმაცია

ჩვენ შეიძლება მივიღოთ არასამთავრობო პირადობის ინფორმაციას მომხმარებელი როდესაც მათ ურთიერთქმედება ჩვენს საიტზე. არასამთავრობო პირადობის ინფორმაცია შეიძლება შეიცავდეს ბრაუზერის სახელი, ტიპის კომპიუტერი და ტექნიკურ ინფორმაციას მომხმარებელი საშუალებით კავშირი ჩვენს საიტზე, როგორიცაა ოპერაციული სისტემა და ინტერნეტ მომსახურების გამოყენებული და სხვა მსგავსი ინფორმაცია.

ბრაუზერში cookies

ჩვენი საიტის შეუძლია გამოიყენოს "Cookies" განამტკიცონ მომხმარებლის, გამოცდილება. მომხმარებლის ბრაუზერში განათავსებს cookies მათი დისკის აღრიცხვის მიზნებისათვის და ზოგჯერ თვალყური ინფორმაცია მათ შესახებ. მომხმარებელს შეუძლია შექმნას საკუთარი ვებ ბრაუზერი, უარი თქვას cookies, ან გაფრთხილება cookies იგზავნება. თუ ისინი ასე, აღნიშნავენ, რომ ზოგიერთი საიტის არ იფუნქციონირებს.

როგორ ვიყენებთ მოპოვებული ინფორმაციის

YTpals– ს შეუძლია შეაგროვოს და გამოიყენოს მომხმარებლების პირადი ინფორმაცია შემდეგი მიზნებისათვის:

- კლიენტთა მომსახურების გასაუმჯობესებლად: თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია გვეხმარება თქვენი მომხმარებლის მოთხოვნებისადმი რეაგირებაში და დახმარების საჭიროებებს უფრო ეფექტურად.
- ჩვენი საიტის გასაუმჯობესებლად: ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ კავშირი, რომელსაც თქვენ გთავაზობთ ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების გასაუმჯობესებლად.

- სარეკლამო, კონკურსის, გამოკითხვის ან საიტის სხვა მახასიათებლის შესასრულებლად: მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის გაგზავნის მიზნით, ისინი შეთანხმდნენ, რომ მიიღებენ თემების შესახებ, ვფიქრობთ, რომ მათთვის საინტერესო იქნება.

- პერიოდული ელ.ფოსტის გაგზავნა: ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ელ.ფოსტის მისამართი, რომ გამოაგზავნოთ მომხმარებლის ინფორმაცია და მათი შეკვეთასთან დაკავშირებული განახლებები. იგი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მათ შეკითხვებზე, კითხვებზე ან / და სხვა მოთხოვნებზე პასუხის გასაცემად. თუ მომხმარებელი გადაწყვეტს შეავსოს ჩვენი საფოსტო სია, ისინი მიიღებენ ელ.წერილს, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს კომპანიის სიახლეებს, განახლებებს, პროდუქტთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას და ა.შ., თუ ​​ნებისმიერ დროს მომხმარებელს სურს გაუქმება ხელმოწერილი მომავალი ელ.წერილის მიღებისგან, ჩვენ მოიცავს დეტალებს გაუქმეთ ინსტრუქციები თითოეული ელ.ფოსტის ბოლოში.

როგორ დავიცვათ თქვენი ინფორმაცია

ჩვენ მიიღოს შესაბამისი მონაცემების შეგროვების, შენახვისა და დამუშავების პრაქტიკა და უსაფრთხოების ზომების დაცვას არასანქცირებული შეღწევის, შეცვლის, გამჟღავნება ან განადგურება თქვენი პირადი ინფორმაცია, პაროლით, გარიგების ინფორმაცია და მონაცემები ინახება ჩვენს საიტზე.

მგრძნობიარე და პირადი მონაცემების გაცვლა საიტსა და მის მომხმარებლებს შორის ხდება SSL დაცული საკომუნიკაციო არხის საშუალებით და დაშიფრულია და დაცულია ციფრული ხელმოწერით.

გაზიარება თქვენი პირადი ინფორმაცია

ჩვენ არ ვყიდით, ვაჭრობას ან იქირავებ მომხმარებელს პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციას სხვებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია გავიზიაროთ ზოგადი აგრეგირებული დემოგრაფიული ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენს პირად პარტნიორებთან, მომხმარებლებთან და რეკლამის განმთავსებლებთან დაკავშირებით პერსონალური საიდენტიფიკაციო მონაცემების შესახებ.

ცვლილებების ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

YTpals- ს აქვს შეხედულებისამებრ, განაახლოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ნებისმიერ დროს. როდესაც ამას გავაკეთებთ, ამ გვერდის ბოლოში გადავხედავთ განახლებულ თარიღს. ჩვენ მომხმარებლებს ვურჩევთ, რომ ხშირად შეამოწმონ ეს გვერდი ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, რომ იყვნენ ინფორმირებული, თუ როგორ გვეხმარებიან ჩვენს მიერ შეგროვებული პირადი ინფორმაციის დაცვაში. თქვენ ცნობთ და ეთანხმებით, რომ თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად გადახედოთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და იცოდეთ ცვლილებები.

თქვენი მიღების ამ თვალსაზრისით

გამოყენებით ამ საიტზე, თქვენ ნიშნავდეს თქვენი მიღების ამ პოლიტიკის. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ამ პოლიტიკას, გთხოვთ არ გამოიყენოთ ჩვენი საიტის. თქვენს მიერ გამოყენების საიტის შემდეგ განთავსებას ცვლილებები ამ პოლიტიკის ჩაითვლება თქვენი მიღების იმ ცვლილებებს.

დაგვიკავშირდებით

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის, პრაქტიკის ამ საიტზე, ან თქვენს ურთიერთობაში ამ საიტზე, მოგვმართეთ:

YTpals
https://www.ytpals.com
support@ytpals.zendesk.com

ეს დოკუმენტი ბოლოს განახლდა 22 იანვარს, 2019

ვინმეს შეიძინა
წინ